If there is a will, there is a language study

PREHĽAD KURZOV


Vyberte si z našej bohatej ponuky kurzov:

ÚPLNÝ ZAČIATOČNÍK

Kurz je určený pre tých vás, ktorí nemáte žiadne základy angličtiny a angličtinu ste sa nikdy neučili. Oboznámite sa so základnými gramatickými javmi ako je prítomný čas, privlastňovacie zámená, väzba there is / there are, privlastňovací pád a mnoho ďalšieho...

ZAČIATOČNÍK

V tomto kurze sa nájdu tí, ktorí majú slabé základy a slovnú zásobu, resp. dávno prebrané, už zabudnuté základy. Je vhodný pre vás, ktorí ste s angličtinou už kedysi začínali a mali niekoľkoročnú pauzu. V kurze si pripomeniete, resp. sa naučíte modálne sloveso can, inštrukcie na udávanie smerov, minulý čas, vyjadrenie množstva, rozdiel medzi počítateľnými a nepočítateľnými podstatnými menami a iné...

MIERNE POKROČILÍ

Táto úroveň kurzu vás naučí vyjadriť budúce deje a situácie dvomi rôznymi spôsobmi, okrem toho sa zameriame na čas predprítomný, modálne slovesá aj rozkazovací spôsob a účelový neurčitok...

POKROČILÍ

Tu sa predpokladá dobrá znalosť všetkých základných gramatických javov; dostaneme sa k priebehovým formám takmer všetkých časov, trpnému rodu, sčasti aj k podmienkovým vetám...

VYŠŠIE POKROČILÍ

Z angličtiny toho už viete dosť, potrebujete ju ešte trochu „vycibriť“, dotiahnuť gramatické javy vyššej úrovne ako sú podmienkové vety, posun časov, minulý infinitív u modálnych slovies, etc...

KONVERZÁCIE

Tento typ kurzu je pre vás, ktorí potrebujete rozprávať, rozprávať a rozprávať... Kurzy sú vedené buď slovenským alebo britským lektorom...

PRÍPRAVNÉ KURZY NA MATURITU

PRÍPRAVNÉ KURZY NA PRIJÍMAČKY NA VŠ

PRÍPRAVNÉ KURZY NA CAMBRIDGE CERTIFICATE

BUSINESS ENGLISH KURZY

KURZY PRE DETI A TEENAGEROV


Na všetkých úrovniach kurzov sa venujeme všetkým „skills“ (zručnostiam) ako je:

  • WRITING (písanie)
  • READING (čítanie)
  • LISTENING (počúvanie)
  • SPEAKING (hovorenie)
© 2008 Jazyková škola RAINBOW  -  Webdesign: WebLab